Heart rate variability og ubtrenthet

HRV måling for bedre innsikt i kroppens tilstand og belastningsgrense

Det er ikke så ofte jeg tenker på tida i livet som var preget av utmattelse og lange dager sengeliggende. Jeg merker det kommer en tristhet over meg når jeg skriver om denne perioden av livet mitt. Den største tristheten kommer av håpløsheten jeg følte og mangelen på klare svar. HRV måling kan gi innsikt i hva som foregår i kroppen!

Det var ingen som kunne hjelpe. Det var ingen svar på hva som var galt med meg. Uvissheten. Ensomheten i det å kjempe for å få svar. Beskjeder fra leger som sa:

"Dette må du lære deg å leve med. Du er ung, så kanskje det går over etter hvert."

For meg var dette uakseptabelt. Det ville vært å gi opp mitt eget liv i begynnelsen av 20-årene, og resignere til en hverdag fylt med smerter og depresjon på grunn av tapt fremtidshåp.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på:

  • Hvorfor HRV måling kan være et viktig verktøy i rehabiliteringsprosessen
  • Hjertevariabilitet (HRV - heart rate variability) fremstilt som livsild
  • HRV målinger for å finne balanse mellom aktivitet og hvile
  • Hvordan 24 timers HRV måling kan hjelpe deg å skreddersy de viktigste tiltakene for å forbedre helsesituasjonen basert på informasjon fra ditt eget nervesystem!

Det er flere ganger jeg har vært en millimeter unna å gi opp. Jeg stod på kanten av stupet til å miste alt fremtidshåp og la meg synke inn i et evige mørket. Heldigvis er jeg enormt sta og fortsatte å lete etter løsninger selv da ting raknet og alt føltes håpløst. 

Et viktig verktøy jeg har brukt i min rehabiliteringsprosess er 24 timers HRV måling for å få klare svar på hva kroppen tåler og hvor de største forbedringspotensialene ligger.

Heart rate variability grafisk fremstilt som livsild

I 2019 kom jeg over det helt geniale målesystemet til autonome health. De måler heart rate variability (HRV) over 24 timer, og fremstiller dine egne hjerteslag i en grafisk modell!

Den grafiske modellen blir fremstilt som livsild. I tillegg får du en rekke annen informasjon ut av målingene (mer om dette i en senere artikkel),

Det hadde vært veldig interessant å sett en måling fra da jeg var på det aller sykeste med kronisk utmattelse. Jeg tror ikke det hadde vært mye livsild der! Den første målingen jeg fikk gjort var etter noen år i intensiv rehabilitering, med en livscoach som hjalp meg med kartlegging av de underliggende årsakene til utmattelsen.

Her kan du se heart rate variability (HRV) fremstilt som livsvild:

HRV måling for utbrenthet

Hva tåler egentlig kroppen? HRV måling kan gi klare svar på kroppens belastningsevne

Etter mange år med utmattelsen mistet jeg kontakten med min egen kroppsbevissthet i forhold til hva kroppen tålte av belastning og stress. I f.eks. utbrenhet, kronisk utmattelse (ME), depresjon eller fibromyalgi kan det være vanskelig å forstå kroppens signaler om hva kroppen egentlig tåler.

Det er vanlig å utvikle et veldig anstrengt forhold til det å være sliten.

I rehabiliteringsprosessen var det lett å enten gjøre for mye og overbelaste meg selv eller gi kroppen for lite belastning. Overbelastning førte blant annet til 4 måneder på krykker, stemmeløshet, tilbakefall med utmattelse, betennelser og lengre perioder med sosial distanse. 

En vond sirkel med tilbakefall og redusert heart rate variability

Etter å ha opplevd resultatene av overbelastning gikk jeg som regel inn i en lenger periode med for liten belastning.

Det førte til inaktivitet. Jeg ble redd for å gjøre ting og de mørke tankene tok overhånd.

Denne onde sirkelen gikk i flere år. Jeg klarte ikke å regulere mitt eget belastningsnivå og forstod ikke signalene kroppen ga meg. 

Etter så mange år med utmattelse er forholdet til sliten/utmattet/trøtt ganske ødelagt. Det var først når jeg begynte å bruke HRV målinger aktivt i min rehabiliteringsprosess at jeg klarte å bryte ut av denne onde sirkelen og finne riktig belastningsnivå.

HRV måling for å finne balansen mellom aktivitet og hvile

Dr. Alfred Lohninger som har utviklet HRV målingene med autonome health (som gir medisinsk kvalitet på resultatene av analysen), sier:

"du kan ikke diskutere med ditt eget nervesystem, det gir deg klare svar på hvordan du reagere på det som skjer i livet ditt og hva du gjør!"

Her er den første målingen jeg gjorde med 24 timers HRV måling:

HRV målinger

Her er en av mine målinger 6 måneder etter den første målingen, hvor jeg kunne skreddersy tiltakene jeg gjorde til mitt eget nervesystem og kroppens signaler:

Heart rate variability

Legg merke til forskjellen i livsvilden! På den andre målingen er livsilden både fyldigere, høyere og med mer farger - noe som viser at det er energi og vitalitet tilgjengelig. I tillegg til kvaliteten på livsilden kommer målingen med flere andre parametere som stressnivå, biologisk alder, søvnkvalitet og utbrenthet (mer om dette i en senere artikkel).

Fokus på de viktigste tiltakene basert på informasjon fra ditt egen heart rate variability

Det som er genialt med HRV målingene til autonome health er at resultatene på analysen er av medisinsk kvalitet og til å stole på. Det gjør at analysen kan brukes til å skreddersy de viktigste tiltakene du kan gjøre for din egen helsesituasjon basert på informasjon fra ditt eget hjerte (i form av heart rate variability) og nervesystem (mer om det tekniske rundt dette i en senere artikkel). 

For meg har det ført til at jeg kan ta makten tilbake over min egen helse!

De viktigste tiltakene jeg gjorde de første 6 månedene basert på HRV målingene:

  • Fokus på søvnkvalitet, som er kroppens viktigste ressurs for å kunne reparere og helbrede seg selv. I HRV målingen får du klare svar på tilstanden til din søvnkvalitet.  
  • God balanse mellom aktivitet og hvile ut i fra kroppens ressurser. 
  • Endringer i kosthold tilpasset min kropp.

Klare svar på hva kroppen tåler med 24 timers HRV måling

Noe av det vanskeligste i mine år med rehabilitering etter kronisk utmattelse har vært å finne balansen mellom hvile og aktivitet. Det var så vanskelig å forstå hva kroppen faktisk tåler og ikke tåler!

Konsekvensene av å tråkke feil endte med uker på sofaen, mørke tanker og store kroppslige smerter. Det er vanskelig å finne balanse når konsekvensene er så store, for jeg ble skikkelig redd for å gjøre for mye.  

Det var en så stor lettelse å få tilgang på et klart måleverktøy som gjorde at jeg slapp å lure på hva kroppen tåler, jeg fikk klare svar fra mitt eget hjerte og nervesystem! Presentert på en enkel og forståelige måte.

Her er en av målingene hvor jeg var i flyt-sonen og hadde hatt en intensiv periode med å bygge opp kroppens ressurser:

HRV måling

I denne målingen er det perioder med redusert livsild, dette på grunn av trening (og er helt normalt og slik kroppen skal reagere på økt puls). Det livsilden viser i bildet ovenfor er at kroppen har veldig god evne til å regenerere seg etter trening! 

HRV måling kan øke egen kroppsbevissthet

Jeg er ingen stor tilhenger av å være avhengig av ytre målinger for å forstå min egen kropp. Som yogalærer har jeg stort fokus på å vende blikket innover og lære kunsten å forstå kroppens eget språk. Hva har den behov for? 

Derfor har det vært viktig for meg, og med klienter og studenter, å bruke målingene for å utvikle en følelse for egen kroppsbevissthet igjen. Slik at vi ikke blir avhengig av ytre målinger, men kan forstå signalene til kroppen. 

Jeg bruker fortsatt HRV-målingene aktivt for å lære meg enda mer om kroppens signaler, dobbeltsjekke at de endringene jeg gjør funker og som en sikkerhet for at jeg ikke pusher meg selv ut over egne grenser. 

Jeg har en personlighetstype som elsker å pushe grenser og er en arketypisk trenings/arbeidsnarkoman. Kanskje du kjenner deg igjen i det å stadig pushe grensene litt for langt? HRV målinger kan være et veldig godt verktøy for å regulere eget belastningsnivå i forhold til kroppens kapasitet. 

Nysgjerrig på HRV måling?

24 timers HRV måling med autonome health har endret min rehabiliteringsprosess og mulighetene jeg har til å skreddersy tiltakene jeg gjør til min kropp og personlighetstype.

Er du nysgjerrig og ønsker en analyse selv? Bestill en helt gratis intro-time hvor vi sammen kan finne ut om dette er noe for deg og jeg gir deg all informasjon du trenger! 

Du fortjener klare svar på hva kroppen din tåler.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ikke gå glipp av verdifull informasjon!

Mitt ønske er å nå ut til mennesker som har behov for hjelpen jeg kan tilby og kunnskapen som deles. I mailgruppa blir det ofte litt mer personlige tanker om det som skjer i mitt liv, helhetlig helse og spiritualitet. Hjertelig velkommen!  

Denne siden bruker cookies/informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du vår bruk av cookies på denne siden. Velkommen!  Les mer